ถาม-ตอบ  
เกี่ยวกับ Silver Nano  
     
  Article
เกี่ยวกับ Silver Nano


Silver Nano อีกหนึ่งอาวุธกำจัดเชื้อโรค

ทำไมต้อง Silver?
ธาตุเงิน ถูกใช้งานมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรกรีกโบราณ โดยใช้ทำเป็นภาชนะ ในการเก็บรักษาน้ำ เพื่อให้ปราศจากเชื้อโรค และป้องกันการเกิโรคภับไข้เจ็บ ในทวีปยุโรป ธาตุเงิน ก็เริ่มมีการใช้งานมา ตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน โดยการนำเหรียญเงิน ใส่ลงไปในถังนมเพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น ต่อมา จึงมีการศึกษาทดลอง และพบว่า ธาตุเงินสามารถฆ่าเชื้อโรค ที่เป็นต้นเหตุ ของอาการเจ็บป่วยได้มากกว่า 650 ชนิด

Nano Technology คืออะไร?
นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ สร้าง การสังเคราะห์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร เทียบเท่ากับ ระดับอนุภาคของโมเลกุล หรืออะตอม รวมถึงการออกแบบ หรือการใช้เครื่องมือ สร้างวัสดุ ที่อยู่ในระดับที่เล็กมาก หรือการเรียงอะตอม และโมเลกุลในตำแหน่งที่ต้องการ ได้อย่างแม่นยำ และถูกต้อง ทำให้โครงสร้างของวัสดุ หรือสสารมีคุณสมบัติพิเศษ


Silver Nano คืออะไร?
คือ ธาตุเงิน ที่ถูกทำให้มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว ที่จะสัมผัสกับเชื้อโรค และด้วยขนาดที่เล็กมาก ทำให้ใช้ธาตุเงินเพียงเล็กน้อย ก็สามารถครอบคลุมพื้นที่ และเพิ่มโอกาสในการสัมผัสกับเชื้อโรคได้มากขึ้น ดังรูปด้านขวา
Silver Nano ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร
จากรูปด้านซ้าย จะเห็นว่า Silver Nano จะเข้าไปทำปฏิกริยากับสารโปรตีน ที่เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ ที่จำเป็นของจุลชีพ ทั้งจุลินทรีย์ แบคทีเรีย และไวรัส ปฏิกริยาดังกล่าว จะทำลายผนังเซลล์ของจุลชีพ ส่งผลให้ DNA ของจุลชีพหยุดทำงาน และ ตายในที่สุด


Silver Nano เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่?
Silver Nano จะทำปฏิกริยากับสารโปรตีน ที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของจุลชีพเท่านั้น โดยไม่ทำอันตราย กับเซลล์ของสัตว์ หรือ มนุษย์แต่อย่างใด จึงปลอดภัยกับมนุษย์ 

Silver Nano ถูกใช้กับในชิ้นส่วนใดในฝารองนั่งแบบชำระล้างอัตโนมัติ ZillA? 
ฝารองนั่งและหัวฉีด ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สัมผัสกับผู้ใช้งานโดยตรง จะผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีที่ผสมซิลเวอร์นาโน (Siver Nano Technology plastic resin) ทำให้มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อจุลินทรีย์ และเชื้อโรคอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น


 
© copyright 2012, TKC ZillA. All Rights Reserved. All Rights Reserved.